Schous kulturbryggeri

Øvingshotellet består av 49 små og store øvingsrom for både amatører og profesjonelle musikere, alt fra solistrom til bandrom og rom for større pre-produksjoner. Øvingshotellet har åpent fra 10.00-23.00 i ukedagene, og fra 10:30-16:30 i helgen.

Øvingshotellet

Daglig leder, Øvingshotellet:
Lars Martin Torp
Tel 911-øving (911-68464)
E-post:
lars.torp@kul.oslo.kommune.no

Popsenteret er Oslos eget senter for  norsk populærmusikk; fortid, nåtid og fremtid. Opplevelser, lek og læring er stikkord for stasjonene i det store og spennende  opplevelsessenteret. Det blir rom for mange spesialutstillinger, workshops, seminarer og konserter i senteret.

Popsenteret

Prosjektleder, Popsenteret:
Inger Bertelsen
Mobil 9110 5906
E-post: inger.bertelsen@kul.oslo.kommune.no

Med Riksscenen, scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, etableres en ny nasjonal institusjon og møteplass for et
bredt spekter av ulike musikk- og danseformer i lokaler som er tilpasset nettopp disse folkelige kulturuttrykkene. Riksscenen er en frittstående stiftelse finansiert av staten ved Kulturdepartementet.

Riksscenen

Riksscenen:
Helge Skansen

Tlf 2389 6858

E-post: helge@riksscenen.no

Schous kulturstasjon er en del av Oslo musikk- og kulturskole, som har som mål å gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag.  På Schous kulturstasjon tilbys opplæring i teater, dans og visuelle kunstfag for barn, unge og voksne.

Oslo musikk og kulturskole

Kulturstasjon:
resepsjonstelefon: 22057795


E-post:

Dans:
liv.greli@ude.oslo.kommune.no

Teater:
anineskou.stene@ude.oslo.kommune.no

Visuelle kunstfag:
ragnhild.slettner@ude.oslo.kommune.no